fbpx

Aurinkopaneeliteknologian viimeisin merkittävä kehitysaskel on mikroinvertterijärjestelmän kaupallistaminen. Mikroinvertterit ovat nimensä mukaan pienikokoisia vaihtosuuntaajia, jotka muuntavat tasavirran vaihtovirraksi.

Mikroinvertterit sijoitetaan mahdollisimman lähelle aurinkopaneeleja, jolloin paneelit pystytään kytkemään suoraan invertteriin. Tällä menetelmällä virran muuttaminen tapahtuu aurinkopaneelien läheisyydessä (kuva 1). Perinteisessä järjestelmässä aurinkopaneelit liitetään toisiinsa kiinni sarjaankytkennällä ja virran muuntaminen tapahtuu sähkökeskuksen lähellä (kuva 2).

Mikroinverttereitä yhdistää runkokaapeli, jota pitkin tuotettu sähkö kuljetetaan sähkökeskukselle ja edelleen talon käyttöön tai sähköverkkoon myytäväksi.

Kuva 1. Mikroinvertterijärjestelmän havainnekuva

Mikroinvertterijärjestelmässä jokainen paneeli kytketään erikseen inverttereihin (kuva 1), jolloin yhden aurinkopaneelin toiminta ei vaikuta muiden paneelien toimintaan. Tällä tavalla kyetään poistamaan perinteisten järjestelmien merkittävin haaste, joka on aurinkopaneelien sarjaankytkentä.

Sarjaankytkennässä yhden paneelin tehon alentuma vaikuttaa koko aurinkopaneelisarjaan, sillä virran täytyy olla suljetussa piirissä vakio. Tehon alentuma yhdessä paneelissa voi johtua epäpuhtauksista, moduulin toimintahäiriöstä tai varjostuksesta.

Kuva 2. Perinteisen järjestelmän havainnekuva

Perinteisessä järjestelmässä (kuva 2) varjon aiheuttama tehon alentuma yksittäisessä aurinkopaneelissa johtaa sarjan muiden paneelien tehon alentumaan. Yleisesti perinteisessä järjestelmässä kaikki paneelit ovat kytkettynä yhteen sarjaan, joten kokonaistehon alentuma vastaa samassa suhteessa vähiten tuottavan paneelin tehoa.

Mikroinvertterijärjestelmän muut edut

Yhden invertterin jakaminen pienempiin osiin mahdollistaa muitakin hyötyjä kuin paremman häiriön- sekä varjonsiedon. Yleisesti ottaen energiakomponenttien pilkkominen osiin jakaa kuormaa, mikä puolestaan vähentää häiriövaaraa sekä pienentää häiriötilanteesta koituvia seurauksia.

Turvallisuus parantuu moella tapaa. Jännitteet pienentyvät sekä vaarallisen valokaari-ilmiön vaara poistuu kaapeloinnin vaihtuessa vaihtovirtaan. Lisäksi laitteistojen jäädessä katolle, paloturvallisuus paranee huomattavasti.

Esteettisyys paranee, sillä kaapelointi voidaan suurimmassa osassa tapauksia piilottaa rakenteisiin eikä ulkoseinälle tarvitse asentaa erillistä invertteriä. 

Energian saanti paranee monesta syystä. Isoin tekijä on varjonsietokyvyn moninkertainen parantuminen. Lisäksi invertterien käynnistysteho on pienempi, tehokuorman jakautuessa monelle invertterille yhden sijasta. Myös aurinkopaneelien resistanssi pienenee huomattavasti. Resistanssi tarkoittaa komponentin kykyä vastusta virran kulkua.

Tuotannon seuranta paranee asiakkaalle mielenkiintoisemmaksi, sillä mikroinvertterit kykenevät lähettämään tietoa yhden paneelin tarkkuudella. Tuotannonseurantaa voi tehdä kaikilta laitteilta ja käyttäjä kykenee seuraamaan jokaisen aurinkopaneelin tuottoa. Tällöin myös mahdollisiin häiriötilanteisiin pystytään reagoimaan nopeasti.

Yhteenveto

Mikroinvertterit ovat ehdottomasti suurin yksittäinen kehitysaskel viime vuosien aurinkojärjestelmätekniikassa. Näiden avulla on pystytty vastaamaan moniin pientuotantojärjestelmien runko-ongelmiin. Näiden ongelmien ratkaisun sivutuotteena on tullut myös monia pienempiä hyötyjä. Lopuksi voidaan todeta, että mikroinvertterit ovat tulleet jäädäkseen.

× Whatsapp